A22: Návrh - mimoúrovňové křížení vrbovy

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Cyklostezka A22 je jednou z nejkvalitnějších páteřních tras v Praze a je díky tomu také náležitě využívána. Zasloužila by si tedy zvláštní zacházení a maximalizaci komfortu cyklistů.

Jedním z možných vylepšeních je mimoúrovňové křížení Vrbovy podél sjezdu z Jižní spojky. Takové propojení by odstranilo nesignalizovaný přejezd a zvýšilo tak bezpečnost a pohodlí cyklistů.

Bylo by potřeba buď snížit počet pruhů na sjezdu, nebo přilepit k mostu přes Vrbovu další lávku na konzolách. Další problém může být kopec, který se musí na most vystoupat. Při dobrém vyspádování západního sjezdu to ale nemusí znamenat téměř žádný ztracený spád.

Tento podnět je myšlen jako dlouhodobý návrh.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top