Things tagged 'stezka'

7 issues found for 'stezka':

 • Nebezpečný vyústění stezky na silnici

  Created by Mvek // 2 threads

  V uvedením místě v ulici U Záběhlického zámku byl před cca rokem zřízen na křižovatce ulic přechod pro chodce, výjezd z nové cyklistické stezky a zpomalovací "prahy" před a za křižovatkou (na fotce jsou vidět po jednom v každém pruhu na jedné straně, jako kopeček z dlažebních kostek, druhý je vpravo vzadu při pohledu z fotky).
  Přechod je tak dobře chráněn a označen značkou, ale cyklisté mají ze společné cyklostezky a stezky pro pěší odbočku a výjezd do křižovatky bez výrazného označení (z pohledu řidiče na silnici), navíc je to v zatáčce a v tmavém místě, skoro v lese. Docela mám obavu, aby tu někdy neopatrný cyklista nevyjel na silnici, zatímco nějaký řidič přejel (vpravo vzadu při pohledu z fotky) první práh a šlápl na plyn a zabýval se křižovatkou, případně si všiml prahu vpředu za přechodem a samotného přechodu, ale už nikoliv cyklisty, na chvíli schovaného za vzrostlou trávou a sloupem osvětlení.

  Nejsem si jist, co by místu pomohlo, ale pokud by cyklostezka mohla vyústit opravdu těsně vedle přechodu pro chodce, bylo by to asi bezpečnější. Ulicí jezdí ve špičce hodně aut, včetně autobusu.

  Please sign in to vote.
 • Zpevnění stezky

  Created by skvedo // 0 threads

  Horní část stezky od nákupního centra Královo pole k zastávce Bieblova není zpevněna. Po dešti vždy trvá asi 14 dní než rozumně uschne. Bláto je zde lepivé a nepříjemné jak pro cyklisty, tak pěší.

  Bylo by vhodné stezku zpevnit navezením štěrku a udusáním stejně jako je provedena spodní část.

  V žádném případě zde neasfaltovat či betonovat.

  Please sign in to vote.
 • Stezka pro pěší a cyklisty Nedašovická - Sazovická

  Created by David // 1 thread

  Při výjezdu z ul. Nedašovické do ulice Na Radosti a pokračováni směrem Rudná u Prahy je potřeba:
  1) překonat rozbitý, kamenitý a úzký profil ulice U Zličínského hřiště
  2) najet na frekventovanou ulici Na Radosti
  3) projet v hustém provozu světelnou křižovatku ulic Na Radosti a Řevnická

  Vzhledem k stavebním pracem (pravděpodobně pokládka kabelů) které uzavřely v minulém týdnu ulici U Zličínského hřiště, a vzhledem ke kolotočům opodál jsem minulý týden ve stopách "místního cyklisty" absolvoval v mapě vyznačenou zkratku. Byť vedeno účelovou komunikací u místního hřiště a dále vegetací, jedná se o širokou a místními lidmi luxusně vyšlapanou stezku, která by si zasloužila úpravu chodníku či ještě lépe podobu stezky pro chodce a cyklisty. Jako cyklistu mě příjemně (sice nižší rychlostí, ale zase bez zdržení na rozbitém povrchu, při najíždění na frekventovanou silnici a bez čekání na světlech - a navíc bezpečně a bez dopravního stresu) dovedla až do ulice Míšovická, kde jsem se napojil na původní trasu.

  Ještě elegantnější by z pohledu cyklisty (a pravděpodobně i chodce) bylo přímé propojení ulic Vřesovická a Míšovická. Bylo by mnohem kratší (tedy i levnější na výstavbu) a dle leteckých snímků zde existuje obdobně mohutná vyšlapaná "cestička". Je tedy nezanedbatelný předpoklad, že by ji uvítali i místní chodci. Letecké snímky obecně prozrazují veřejné tajemství, jak nedostatečná je v této oblasti síť chodníků.

  A poslední možností jak zlepšit bezpečnost cyklistů bez nutnosti stavebních úprav je povolit vjezd kol na chodník, vedoucí podél ulice Na Radosti od křižovatky U Zličínského hřiště až po křižovatku s Míšovickou. Chodník je relativně vzdálený od zdejší obytné zástavby a proto je využíván méně, než výše uvedená hustá síť vyšlapaných "cestiček". Opět by to cyklistům umožnilo legálně se vyhnout frekventovaným místům, ale nepřineslo by to žádné zlepšení pro chodce a ostatní "bezmotorové necyklisty".

  Please sign in to vote.
 • Jeremiášova - stezka pro chodce a cyklisty

  Created by David // 0 threads

  Ve stoupání mezi světelnými křižovatkami ulice Jeremiášova s ulicemi Plzeňskou a Bavorskou je cyklista nucen jet po dvouproudé a relativně úzké jednosměrné komunikaci, kde je do prudkého kopce povolena rychlost automobilů 70 km/hod. To vytváří situace, kdy je cyklista (lapající po dechu a kličkující do kopce) těsně předjížděn vozidly jedoucími vysokou rychlostí. Bylo by vhodné umožnit cyklistům vjezd na chodník, případně z něj udělat stezku pro chodce a cyklisty. Vzhledem k vysokým obrubníkům by bylo potřeba stavebně technické řešení, a to úprava nájezdů a sjezdů na chodníky. Přes zastávky MHD by bylo vhodné vést cyklopruh při kraji vozovky, aby se předešlo konfliktu mezi chodci čekajícími na MHD a cyklisty. Nezbytná by v tomto případě byla úprava přednosti značkou.

  Please sign in to vote.
 • Hradec Králové - Bř. Štefanů - Terno - Parlament

  Created by Jaroslav Hamáček // 1 thread

  Vybudování cyklostezky/stezky pro pěší nebo vyznačení pruhů navazujících na cyklostezku/stezku pro pěší od zastávky MHD Parlament ulicí Bř. Štefanů směrem do města na Stoletou případně zastávku MHD Slezské Předměstí Cihelna s návazností na třídu SNP.
  Tento úsek je na frakvenované ulici Bř. Štefanů velmi nebezpečný a zároveň směrem na Blešno cyklisty využívaný s velmi omezenými možnostmi na jeho objetí. V úseku Stoletá - pekárna - Terno využívaný i pěšími.

  Please sign in to vote.

No library items found for 'stezka'.

No planning applications found for 'stezka'.

Spinner Please wait…
Back to top