Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

 • Legalizace průjezdu po trojské lávce

  Created by David // 1 thread

  Na mostě je přikázáno vést kolo. Kdykoliv tak učiním, předjede mne i v protisměru mine dost jiných cyklistů. Na lávce jsou sice nepřehledné horizonty a vyšší pohyb chodců, ale "do kopce" tam nikdo stejně nejezdí "s větrem o závod" a lávka je široká. Pokud kolo tlačíte, prodlouží se doba překonání lávky v řádu minut:o(

  Please sign in to vote.
 • Odbočení z Masarykova nábřeží na most Legií

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Při cestě od jihu podél Vltavy nelze legálně odbočit na most Legií. Před křižovatkou je (proměnná) značka přikazující směr jízdy vpravo, mimo MHD. Změna dodatkové tabulky na ,,Mimo MHD a jízdní kola" by umožnila legální odbočení vlevo, tedy bez využití chodníků. Toto odbočení by výrazně zjednodušilo cestu z jižních částí Prahy na Kampu a Malou Stranu, která by pak maximálně využívala oddělených tras, jako je A2 na náplavce a park na Kampě.

  Please sign in to vote.
 • Zobousměrnění průjezdu ulicí Šeříková

  Created by David // 2 threads

  Legalizace asi notoricky známých 60 metrů mezi ulicemi Vítězná a Říční, které denně využívá dost cyklistů ve směru i v protisměru. Ulice dostatečné šířky na to, aby se tu cyklista vyhnul i větším autům. Legalizace umožní cyklistům jedoucím od Náměstí Kinských využít dopravně klidnou Plaskou ulici a vyhnout se nepříjemné dlažbě a hustému provozu na světelné křižovatce na Újezdu a cyklistům jedoucím Vítěznou z centra směrem na Kampu zkrátí cestu o 310 metrů nejkratšího legálního objíždění této ulice (tedy o minutu když jim padne zelená na světelné křižovatce a o 4 minuty když jim zelená na světelné nepadne).

  Please sign in to vote.
 • Bezpečné napojení z A114 na A112 - křižovatka ulic Werichova a Do Klukovic

  Created by David // 2 threads

  Pokud chcete odbočit z ulice Werichova ve směru od tramvajové zastávky Sídliště Barrandov (A114 vedoucí od konečná tramvaje) směrem do Klukovic (napojení na A112), jste díky souběžně vedoucí tramvajové trati nuceni na křižovatce čekat na zelenou pro odbočení vlevo přes trať, zatímco rovně a doprava je zelená. To způsobuje, že Vás auta jedoucí rovně a doprava na nechráněném místě velmi těsně a nepříjemně předjíždějí zprava. Ráno navíc poměrně intenzivní provoz. Cestou zpět je zase kvůli stejné trati na semaforu ve směru od Klukovic velice dlouhý interval červené a pouze krátký záblesk zelené. Obě situace by vyřešilo, kdyby se legalizoval průjezd po chodníku, vedoucím souběžné s tramvajovou tratí. Chodník je nový, nadprůměrně široký (ani při předjíždění 3 osob vedle sebe nebo dvou osob s kočárkem či venčících pejskařů není zpravidla problém s místem), trať se dá překřižovat na přehledném místě před zastávkou a bezpečně se napojit na Werichovu (současnou A114) u zpomalovacího retardéru za zastávkou, který kvůli přechodu pro chodce spolehlivě zpomaluje projíždějící auta. Vše jde tedy vyřešit dodatkovou značkou povolující vjezd cyklistů na chodník, obdobně jako je tomu např. na Rašínově nábřeží. Bezpečné, rychlé (na provedení i následně při průjezdu) a levné. O stupeň vyšším řešením by bylo, kdyby se z chodníku udělal dělený chodník pro pěší a cyklisty (jako A2 na Těšnově) nebo "jen" společná stezka pro pěší a cyklisty tak, jako je např. A2 na Podoslkém nábřeží. Svou šířkou je chodník s nimi srovnatelný, kvalita povrchu je zde lepší, takže asi není problém (tedy - nejezdí tu tolik cyklistů, pravda, ale je jich čím dál více:o)
  Situaci by šlo vyřešit ještě nákladnějším a náročnějším způsobem, a to úpravou křižovatky a světelného značení, ale - je to potřeba?

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu po tramvajové trati na A1 - Plzeňka - Na Knížecí

  Created by David // 1 thread

  Legalizace průjezdu směrem do centra (a klidně i z centra) od tramvajové zastávky Plzeňka po tramvajovou zastávku Na knížecí po vyasfaltované tramvajové trati. Jezdím tak už druhý rok a je to mnohem bezpečnější, jelikož se vyhnete rozbitým kočičím hlavám, nevadí Vám díry a málo místa u parkujících aut (pokud Vás někdo předjíždí) a ani zúžené úseky pod mostem a dál, kde je málo místa na předjetí cyklisty autem, což řidiči stejně nerespektují a předjíždějí jako o život. Pokud už na Plzeňce není tramvaj v zastávce, tak Vás do Knížecí nemá šanci dojet (spíš člověk dojede tramvaj co stojí v zastávce). Zpátky z centra to samé.

  Please sign in to vote.
 • Změna povrchu komunikace na A112

  Created by David // 1 thread

  Na A112 od ulice K Barrandovu směrem k Chuchelskému háji je 275 m nezpevněného povrchu. Vzhledem k velkému sklonu je povrch v létě plný tvrdých erozních rýh a ztvrdlých děr po koňských kopytech (pohyb koní z nedalekého ustájení), od jara do podzimu je pak tento úsek většinou blátivý a zakončený dole kaluží či kluzištěm. To značně znesnadňuje jak pravidelný pohyb cyklistů (po tmě po blátě na úzkých gumách - nic moc do kopce ani z kopce, přijet do práce s bahnem na bundě - taky bezva), tak znemožňuje pohyb rodin s dětmi do nedalekého Zookoutku MČ Praha 5 v nedalekém Chuchelském háji. Návštěvníci Zookoutku - nejčastěji matky s malými dětmi či rodiny - ze sídliště Barrandov proto raději objíždí tento úsek cca. 5 km objížďkou přes Slivenec, i když touto trasou je vzdálenost pouze 1 100 m (takže i na procházku s kočárkem)

  Please sign in to vote.
 • cykloobousmerka Na Valech

  Created by Pavel Lostak // 1 thread

  Nově postavený cyklo/podchod Milady Horákové umožňuje využít klidnější ulici mezi Milady Horákové a Mariánskými hradbami. Nicméně poslední část ulice Na Valech je jednosměrná ve směru od výjezdu z ministerstva obrany k Tychonově.

  Please sign in to vote.
 • Cyklopruhy kolem stadionu Bohemians a v Petrohradské

  Created by Lukáš // 1 thread

  Z hlediska cyklodopravy není prostor v okolí stadionu Bohemians koncepčně řešen (zejm. ve směru do centra). Z cyklostezky vedoucí z Michle podél Botiče směrem do centra lze u stadionu Bohemians najet jen na pruh směrem ven z centra. Ve směru do centra je třeba sjet do ulice Petrohradská, kde cyklopruhy zcela chybí, přestože by zde cyklostezka přirozeně mohla pokračovat a navázat na již existující pruhy.

  Návrh řešení:
  Jednou variantou je vyznačení cyklopruhu ve směru do centra po celé délce Petrohradské ulice, čímž by pěkně navázal na již existující pruh ve Vršovické.

  Další či rozšířenou variantou by mohlo být zjednosměrnění (a zklidnění) Petrohradské ul. v úseku Vršovická-Botič a vytvoření cyklopruhu(ů) přímo v ulici či na chodníku, který je v těchto místech velmi široký. Auta by pak jezdila pouze směrem od Vršovické k Botiči. V opačném směru by auta jezdila Sámovu přes nádr. Vršovice (tento směr je daleko méně vytížený).

  Příjemné by bylo také případné protažení cyklopruhu z Petrohradské přes ul. Rostovskou až na Moskevskou, kde se v druhé fázi rekonstrukce cyklopruhy již plánují (pruh ve směru jízdy od Vršovické k Moskevské). V opačném směru pak bylo možné vyznačit pruh v ulici Sportovní. Tím by se celá cyklosituace kolem Bohemky stala výstavním exemplářem :)

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Propojení Vajgarská - Cíglerova

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Podle pražského Generelu cyklistické dopravy má cyklotrasa A26 pokračovat z Vajgarské ulice do Cíglerovy. Je to celkem logické, protože z tubusu metra se na Černém mostě dá jen obtížně dostat pryč a Cíglerova není tak moc rušná.

  V zimě 2013 zde byly zřízeny cyklistické přejezdy, které propojí Vajgarskou a tubus metra. Chybí však propojení z Vajgarské do Cíglerovy.

  Stačilo přitom velice málo: vjezd na severní chodník a signalizovaný výjezd z chodníku jižního (případně výjezd do předsunutého stání V19).

  Please sign in to vote.
 • Zprůjezdnění ulice Pod Altánem

  Created by goodhoko // 2 threads

  Ulice Pod Altánem by byla skvělá alternativa k ulici V Olšinách a Vršovická kudy momentálně vedou cyklopruhy, tedy pokud by se z ní odstranily dvě závory (nebo se u nich udělal průjezd pro kola) a hlavně se propojily její dvě části. Vznikla by tak cesta z Průběžné až na Eden. Skoro bez provozu, po rovině a navíc by mohla navazovat na další prodloužení za nákupním střediskem Eden směr centrum.

  Please sign in to vote.
 • Stojany na Strossmayerově náměstí

  Created by Václav Římal // 2 threads

  Na Strossmayerově náměstí, které je častým cílem cest na kole vzhledem k množství obchodů, poboček bank a podobně, chybí kvalitní stojany. Místa na pěší zóně i ve spodním úseku ulice Milady Horákové je dost, stojany v bodech A, B nebo C na obrázku by měly vysoký potenciál využití.

  Please sign in to vote.
 • Revitalizace ulice Kladenská

  Created by Petr Dlouhý - Testing // 1 thread

  Ulice Kladenská se má v souvislosti s dokončením prodloužení Metra A revitalizovat (odkaz obsahuje plány několika variant řešení). Jde o ulici, která je významná z hlediska cyklstické dopravy, neboť jedinou slušnou náhradu cyklotrasy A16. Pravděpodobnost, že bude trasa A16 realizována po tělese železniční trati na Kladno, je nyní velmi nízká, je tudíž potřeba nabídnout nějakou alternativu.

  Ulice je sama o sobě relativně klidná a víceméně pro cyklisty vhodná už ve stávajícím stavu. Problém je nicméně táhlé stoupání ve směru k Veleslavínu, ve kterém nemůže, vzhledem k šířkovým poměrům, řidič motorového vozidla cyklistu bezpečně předjet a to na půl kilometru dlouhém úseku.

  Prosím o to, aby během revitalizace byly vytvořeny pro cyklisty odpovídající podmínky.

  Please sign in to vote.
 • Přejezd cyklotrasy A26 přes Sokolovskou

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Křížení cyklotrasa A26 přes ulici Sokolovskou není uzpůsobeno pohybu cyklistů. Jsou zde zřízeny pouze přechody pro chodce, nikoliv však přejezdy pro cyklisty. V současné době tak musí stovky cyklistů denně, kteří tuto ulici kříží, podle zákona slézat z kola a tlačit ho přes přechody.

  Prosím o zřízení odpovídající úpravy, která by umožnila překonání této ulice bez slézání z kola.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka podél Rokytky v úseku Sokolovská - Mlékárenská

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Krátký úsek cyklostezky mezi ulicemi Sokolovská a Mlékárenská na celopražsky významné trase A26 má stále ještě bahnitý povrch. Toto je velice nepříjemné zvlášť za vlhka, kdy se kolo ušpiní a cyklista může do bahna zapadnout.

  Prosím o vydláždění tohoto ani ne 200 m dlouhého úseku. Do doby, než bude cesta vydlážděna bych považoval za vhodné jí zpevnit pomocí jemného štěrku.

  Please sign in to vote.
 • Lepší povrch + piktokoridor Bořivojova ul.

  Created by Štěpán // 1 thread

  Jedná se z mého pohledu o nejlepší spojnici široko daleko pro směr dolů z Flory na Žižkov a pak dále do Karlína (postupně jsem za ty roky co tam jezdím otestoval všechny možnosti jak se dostat z Flory dolů).

  Po odbočení z Vinohradské jde o jediný úsek kde lze legálně jet přímo až k hotelu Olšanka. Ostatní trasy jsou buď v protisměru a většinou také mají velké kočičí hlavy na ulici což při sjezdu není ani moc příjemné a už vůbec bezpečné (hlavně za vlhka), tedy pokud nechcete jezdit po chodníku mezi lidmi.

  Uvedený úsek je až na vyjímky vybaven asfaltem (někde je sice jen pásek po nějaké opravě, ale cyklistům stačí ke štěstí docela málo) po kterém lze jet až na křižovatku s Ondříčkovou. Jen by bylo potřeba zalepit na této ulici pár děr a například pomocí piktogramů zvýšit bezpečnost cyklisty při sjezdu z kopce dolů. Vzhledem ke většímu spádu není tato cesta moc vhodná pro stoupání na Vinohrady, není tedy třeba řešit protisměr, ale pouze pravou stranu u parkujících aut v Bořivojově ulici.

  Ideální situace by byla posunut parkovací místa více do ulice a udělat krytou asfaltovou cyklostezku podél chodníku směrem dolů s bezpečným napojením na Ondříčkovu ul.

  Please sign in to vote.
 • Úprava Thámovy ul. u Žižkovského tunelu

  Created by Štěpán // 1 thread

  Pokud by bylo možné zlepšit výjezd z Žižkovského tunelu do ulice Thámova. Bohužel se jedná o kus ulice vydlážděný kočičími hlavami což po výjezdu z tunelu je pro menší kola docela hrůza. Navíc na mokru je cesta i při hodně pomalé jízdě docela nebezpečná a ve spárách je dost často zašité sklo (aktuálně jsou jen v této uličce 3 hospody). Je to jediný úsek kde jsem za 3 roky ježdění po Praze píchnul i zánovní kevlarový plášť.
  Pomohl by například prostý asfaltový, nebo dlážděný z menších kostek tak 30 cm široký pásek vedený prostředkem ulice na křižovatku (cca 50m).
  Výjezd i vjezd by byl výrazně bezpečnější i příjemnější. Je pravda, že bych pak na výjezdu z tunelu zvážil nějaký zpomalovací prvek pro cyklisty aby to nelákalo prosvištět tou uličkou třicítkou kolem aut a lidí?

  Please sign in to vote.
 • Přirozenější vedení trasy A23 v oblasti Odstavného nádraží jih

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Cyklotrasa A23 je z celopražského hlediska velmi významná potenciálně rekreační trasa. Jde o z jihu poslední pravobřežní východo-západní trasu, kterou je možné realizovat jako segregovanou. Tato trasa v současné době objíždí Odstavné nádraží jih po ulici U Plynárny, což má dvě značné nevýhody: kvůli šířce ulice jde jen velice obtížně oddělit cyklisty od dopravního provozu a také je nutné překonat zbytečné převýšení.

  Tento podnět má za úkol nejprve prověřit možnosti vedení cyklistů po alternativní trase, pokud možno blíže k přirozenému koridoru Botiče. Pokud budou nalezeny nějaké smysluplné možnosti, měli by být předloženy úřadům.

  Současně by bylo dobré zajistit to, aby se s cyklisty počítalo v budoucích plánech dopravních staveb na tomto území (například pokud by se rekonstruovala železniční trať do Krče).

  Please sign in to vote.
 • Legalizace U Hadovky

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Dle streetview 2011/2012 na jižním a západním vjezdu Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy (Je to skutečně tak? řekněte, podnět upravím). Výměna značky zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Stejnou úpravu provedl například odbor dopravy Prahy 8. Uvede dopravní značení do souladu s tolerovanou realitou. Umožní legální průjezd po doporučené trase. Má i význam informační, nová značka říká:"tahle ulice někam vede a jet tudy na kole dává smysl"

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Šolínova

  Created by Václav Římal // 1 thread

  Zobousměrnění stometrového úseku Šolínovy ulice by umožnilo průjezd z Rooseveltovy k areálu vysokých škol a NTK bez použití frekventované ulice Jugoslávských partyzánů. Spolu se zobousměrněním Charlese de Gaulla a Pelléovy by tak vzniklo přímé obousměrné spojení Technické a Badeniho ulice mimo hlavní komunikace.

  Please sign in to vote.
 • legalizace průjezdu autobusovým terminálem

  Created by Štěpán // 1 thread

  Legalizace průjezdu autobusovým terminálem směrem od Izraelské do centra. Jedná se o široký bezpečný a přehledný úsek ve kterém není problém projet bezpečně cestou nahoru směrem k centru.
  Jedná se o mnohem bezpečnější cestu než stoupat v betonovém korytu Vinohradské těsně vedle aut směrem vzhůru.
  Bohužel už jsem byl dvakrát vyzván orgánem k tomu abych tuto trasu nevyužíval z důvodu průjezdu jednosměrkou.
  Legalizace by moc pomohla, stačila by přitom jedna značka.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top