Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

 • A2 x A21 Zrcadlo na křižovatce

  Created by xvokac // 1 thread

  Vždy, když najíždím z A21 na A2, kde nejsou skoro žádné rozhledové podmínky, tak mám obavy, zda mne nesestřelí cyklista nebo bruslař zleva nebo zprava. O tom, že je A2 v těchto místech velmi frekventovaná není třeba diskutovat. Umístitění zrcadla podobně jako u podchodu tramvajové zastávky Pobřežní cesta by vše vyřešilo.

  Please sign in to vote.
 • A215 Mezi vodami - snížit obrubník u podchodu pod ul. Modřanská

  Created by xvokac // 1 thread

  Na trase A215, která je vedena podchodem pod ul Modřanská, je při překážka v ulici Mezi vodami ve formě vysokého obrubníku při vjezdu/výjedzu do podchodu. Navrhuji opatření ve snížení obrubníku a vjezdu automobilů zabránit sloupky.

  Díky této překážce volí raději delší cestu na páteřní A2, a to ulicí U kina, kde je větší provoz, ale trasa bezbariérová.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka A2 v Povltavské ulici

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  V Povltavské ulici je cyklotrasa A2 vedená jedním směrem po chodníku a druhým směrem cyklopruhem po rušné silnici. Vzhledem k jinak výhradně segregovanému rekreačnímu charakteru této trasy a její oblíbenosti pro vyjížďky rodin s dětmi se domnívám, že je potřeba vyřešit i tento úsek plně segregovaně od automobilového provozu. Po dostavbě tunelu Blanka se navíc dá očekávat výrazné zvýšení provozu v této ulici.

  Řešením může být buď rozšíření stávajícího chodníku na šířku, která by umožňovala obousměrný provoz cyklistů. Obávám se ale, že toto řešení by vyžadovalo rozsáhlé stavební úpravy (opěrná zeď, kácení stromů, přemísťování pouličního osvětlení).

  Druhou možností by bylo upravit pěšinu vedoucí podél řeky. Po průzkumu terénu se domnívám, že stvětlá šířka této pěšiny je dostatečná (odhadem je šířka na většině cesty větší než 2 metry).

  Případně by se daly obě cesty zkombinovat (jedna pro pěší, druhá pro cyklisty nebo průjezd v každém směru po jedné z nich).

  Please sign in to vote.
 • Legalizace a vyznační cyklotrasy A13 v úseku Pod Tratí - Rašínovo nábřeží

  Created by David // 1 thread

  Cyklotrasa je z ulice Pod Tratí vedena přes nájezd (který není zrovna v nejlepší kondici) po chodníku. Po chodníku je vedena i ulicí Strakonickou, kterou překonává pomocí dvou přechodů pro chodce, až k lávce železničního mostu, po které překonává Vltavu. Vše bez povolení vjezdu cyklistů. Délka trasy je 500 m.
  Cyklista vedoucí kolo urazí tuto vzdálenost (pokud neuvažujeme čekání na přechodech, závěrečné schody jsou počítány vždy jako + 1 min.) nejdříve za 13 minut. Cyklista jedoucí rychlostí 20 km/hod trasu překoná nejdříve za 4 minuty. Rozumnou rychlostí cca. 10 km/hod (je zde minimální počet pěších) trasu překonáte nejdříve za 7 minut. Legalizace stezky tak, aby při dodržování zákona nebyla zbytečným zdržením ale vhodnou spojnicí břehů Vltavy, by vyžadovala:
  1) povolit vjezd cyklistů na dotčené chodníky a lávku mostu
  2) upravit přechody pro chodce na smíšené pro chodce a cyklisty (za úvahu zde stojí vzhledem k šíři komunikace a bezohlednosti řidičů k chodců již při současném stavu i změna na přechody řízené světelnou signalizací)
  3) opravit nájezd z ulice Pod Tratí na chodník
  4) vhodné by bylo legalizovat i úsek chodníku k ulici U železničního mostu, kde je trasa A13 vedena v opačném směru (opět bez povolení vjezdu cyklistů).

  Please sign in to vote.
 • Změna povrchu komunikace na Malé straně - A1 a A15

  Created by David // 1 thread

  Kočičí hlavy a hrubé kostky, obojí doplněné retardéry, na dlouhé části frekventované A1 od Lichtenštejnského paláce po křižotvatku Chotkovy a U Bruských kasáren na A15. V létě vděčím této části trasy za 2/3 nákladů na centrování kola, teď v zimě jsou namrzlé kočičí hlavy "o ústa", celoročně vypadá můj oběd po vytažení z brašny jako po vysypání z míchačky, jogurty vozím v sáčku, bo již několikrát praskly. Bylo by vhodné upravit nový povrch alespoň v koridoru pro cyklisty obdobně trase A2 na Rašínově nábřeží - proti tomu by nemuseli nic namítat ani památkáři. V ulici Na Kampě se nejedná o jednosměrky, tudíž by stačilo takový pruh upravit jen v jedné části, v případě jednosměrek U Lužického semináře a Cihlená by postačovalo z jedné z ulic (pravděpodobně v kratší - U lužického semináře) udělat cykloobousměrku. Ale je asi jedno v které z těchto dvou ulic by byl povrch zlepšen, jelikož by to asi přivítala (a používala) většina cyklistů, i když již dnes část cyklistů jezdí v protisměru ulicí U lužického semináře, protože kostky jsou lepší než kočičí hlavy a ulice je o něco kratší. Pásové retardéry taktéž neponechávají možnost průjezdu pro cyklisty. Křižovatka Klárova a Nabřeží E. Beneše má povrch z pohledu cyklisty v příšerném stavu, obdobně jako Chotkova a U Bruských kasáren.

  Please sign in to vote.
 • Snížení rychlosti - přejezd I/30 na 3009

  Created by Jan // 1 thread

  Na silnici I. třídy č. 30 je v údolí přes tuto silnici vedena cyklotrasa 3009 (Chlumec - Chabařovice).
  Během dne je velice složité přejet přes I/30 kvůli silnému provozu (podle sčítání CDV z r. 2010 tu projede asi 15 000 vozidel denně), čímž se mj. zvyšuje riziko pro přejíždějící cyklisty i řidiče ze všech směrů. Na křižovatce se navíc nachází zastávka MHD bez přechodu pro chodce.
  Omezení rychlosti na 70 km/h v úseku kolem křižovatky by dalo možnost cyklistům, chodcům i dalším účastníkům provozu pro rychlejší opuštění křižovatky.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • cykloobousměrka - Strojnická

  Created by Cyril // 1 thread

  Povoleni vjezdu kol z ulice Dukelských hrdinů do ulice Strojnicka.
  - šírka vozovky 4 m, podélné a kolmé stání
  - ulice je ve střední části obousměrná při stejné šířce vozovky a režimu parkování

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Spojka cyklotras A133 a GW P-W (A33)

  Created by David // 1 thread

  Vyznačit novou cyklotrasu, zrychlující spojení Obora - Prokopské údolí. Navržená cyklotrasa vede klidným územím s minimálním provozem aut i pěších. Při "západní" cestě z Dejvic na Barrandov umožní vyhnout se rušné oblasti Butovického Centralparku. Centralparkem je nutné projet, pokud využíváme současné A133, A13 a A33. Úprava výrazně zkrátí uvedenou trasu i čas jízdy, protože není nutné proplétat se mezi početnými návštěvníky Centralparku, kde je zpravidla hodně dětí a rekreačních sportovců. Samotná trasa potřebuje (mimo jejího vyznačení a v jižní části zřízení povolení vjezdu na chodník - pokud to není již nyní formálně účelová komunkace, ale to "od pohledu" nelze poznat, jelikož je ta cesta široká, jenže má zvýšený obrubník) jen přizpůsobit jediný nájezd, a to z ulice K Zahrádkám. Celá trasa je vedena po asfaltu nepřekonává žádné nadměrné stoupání.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka Ve Střešovičkách

  Created by Jirka // 1 thread

  Ulice Ve Střešovičkách je až na tento krátký úsek obousměrná. V rámci lokálních vazeb se zároveň jedná o trasu s nejmenším stoupáním (v porovnání k alternativě - ulici Na Petynce). Již nyní zde poměrně pravidelně potkávám cyklisty v protisměru.
  Daný úsek komunikace je poměrně úzký, ale přehledný. Zároveň další úseky ulice Ve Střešovičkách, které jsou obousměrné pro veškerou dopravu, nemají šířkové parametry o mnoho příznivější.

  Domnívám se, že by to byl dobrý kandidát na zobousměrnění.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu cyklistů podchodem ulice K Barrandovu

  Created by David // 1 thread

  V současné době je cyklotrasa včetně vhodné úpravy průjezdu křižovatkou vedena o cca. 300 m dál přes světelnou křižovatku. Pří pravidelném dojíždění ze západní části sídliště Barrandov do Slivence však zkrátí tato cesta čas jízdy v reálném provozu cca. o 4 minuty a vzdálenost o 640 m. V provozu při cestě s rodinnou na víkend je to rozhodně nejbezpečnější cesta s nejmírnějšími sklony i provozem. V současné době je již využívána (nelegálně) nejen některými cyklisty, ale i některými motocykly a skůtry. Tím nezdůvodňuji legalizaci či současný stav využívání chodníku cyklisty, porušující zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale dokládám, že není problematické projet po chodníku, který se kolem protihlukové zdi otáčí o 180 stupňů. Šířka chodníku je více než dostatečná, provoz na něm zanedbatelný, upravit potřebují pouze nájezdy. Z chodníku v ulici ke Smíchovu je vzhledem k současnému vysokému obrubníku využíván nájezd u cca. 30 metrů vzdáleného přechodu pro chodce, u nájezdu na A113 se jezdí i chodí cca 8 m po neupraveném svahu. Tady je zcela nevyhovují stav, protože přilehlá zastávka nemá ani pro chodce přístup na A113 - není na tuto přilehlou komunikaci vůbec oficiálně napojena (ale nikomu naštěstí 8 kroků po trávě nevadí:o)

  Please sign in to vote.
 • Nájezd z cyklostezky

  Created by h0 // 1 thread

  Absolutně nevyřešený nájezd na povinný cyklochodník - na silnici je zákaz vjezdu jízdních kol.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostojany

  Created by h0 // 1 thread

  Aktuálně je na náměstí několik drátolamů, typ "podkova" by byl jistě vhodnější.

  Please sign in to vote.
 • Spojka Husova - cyklostezka

  Created by h0 // 0 threads

  Vhodné propojení zástavby a cyklostezky u tratě - lidmi v současné době obecně používáno.

  Please sign in to vote.
 • Obousměrka Pod Nemocnicí a Okrouhlá

  Created by h0 // 1 thread

  Zobousměrnění ul. Okrouhlá a Pod Nemocnicí. Šířka je dostatečná, jednosměrka z důvodu parkování aut na sídlišti.

  Umožní cestu z okolí Labské, Okrouhlé a Pod Nemocnicí směrem na Renneskou a centrum města tak, aby se člověk vyhnul ul. Jihlavské a zároveň zbytečně neztratil výšku.

  Please sign in to vote.
 • Spojka z Hranečníku do Kunčiček

  Created by Michal // 1 thread

  Vybudováním cyklostezky podél tramvajové tratě by se cyklista mohl dostat zcela mimo automobilovou dopravu z Hranečníku do Kunčiček. V současnosti neexistuje žádné cyklistické napojení Kunčiček na okolní části Ostravy mimo velmi frekventovaných cest.
  Podél tratě se dá jezdit už teď, jen její oba konce jsou zavaleny haldou zeminy. Cesta je tvořena hrubým štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • Zdvojsměrnění Hradiště

  Created by Jan // 1 thread

  Zdvojsměrněním a povolením vjezdu cyklistům do ulice Hradiště (dnes Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy) by došlo k propojení centra města (Mírové náměstí) a vlakového nádraží.
  Namísto objíždění ulic U Nádraží a Hrnčířské by se cesta zkrátila na průjezd Hradištěm a Klášterní.

  Please sign in to vote.
 • cyklostezka Bílina

  Created by Jan // 0 threads

  Podél řeky Bíliny vedoucí cyklostezka propojuje centrum města se vznikající rekreační zónou kolem jezera Milada.
  Využívá cca v polovině délky obslužné komunikace (asfalt, panely), které končí v meandru řeky Bíliny za západním nádražím. Odtud lze vést cyklostezku vedle drážního tělesa na břehu řeky až k nákupní zóně Trmice a odtud ve dvou směrech (Předlice, Trmice) směrem k Miladě.

  Připojení trasy k centru města je možné skrze podchod u západního nádraží (nulové náklady) či prostřednictvím 'cyklochodníku' podél silnice II/613 k okružní křižovatce pod Větruší.

  Please sign in to vote.
 • přívoz Neštěmice - Svádov

  Created by Jan // 1 thread

  Obnovením přívozu Svádov <> Neštěmice by cyklisté ze Svádova mohli jednoduše dosáhnout na občanskou vybavenost Neštěmic (nákupy, lékař...) a neštěmičtí by se mnohem kratší cestou dostali na exponovanou cyklostezku (součást Greenway Elbe/Labe).

  S přívozem počítá také Generel udržitelné dopravy města Ústí nad Labem.

  Please sign in to vote.
 • spojení Vaňova s centrem města

  Created by Jan // 1 thread

  Cíle:
  - spojení Vaňova s centrem města
  - propojení centra města (Greenway Elbe/Labe s cyklotrasou 3091 směr České středohoří)
  - vytvoření paralelní trasy v labském údolí

  Nová cyklostezka/trasa je vedena z centra po účelové komunikaci (až ke křižovatce s Pražskou jižně od železničního mostu), dále po nábřeží (stávající zpevněná cesta) a od zdymadel po chodníku až k restauraci Kotva, kde po přejezdu cyklista přechází k trase č. 3091.

  Please sign in to vote.
 • úprava křižovatky Předmostí

  Created by Jan // 1 thread

  V křižovatce na Předmostí by se jistě uživilo pár tahů štětcem na asfaltu podle přiloženého obrázku.
  Při vyjíždění na zelenou se cyklista musí v křižovatce výrazně snažit, aby nebyl smeten kolemjedoucími auty. Opatření má smysl zejména ve směru Hrnčířská <> Kr. Březno a Velká Hradební > Střekov.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Tlačítko pro cyklisty - světelná křižovatka A114 / K Barrandovu

  Created by David // 1 thread

  Světelná křižovatka s automatickou detekcí nereaguje na cyklisty, takže cyklisté musí používat přechod pro chodce. Místní vědí, pro ostatní "past na Popelku". Ve směru z Holyně je navíc nebezpečné přejetí komunikace na chodník v protisměru v prudké zatáčce (silnice se stáčí o 180 stupňů), kam není výhled.

  8.2. 2014 zkontrolováno a detekce funguje.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top