Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first:

 • Lepší rozhledové poměry, podjezd Svítkov

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Podchodem pod tratí vede stezka. Na jejím konci není do poslední chvíle vidět vpravo i vlevo na silnici a je tak nutno zpomalit. Podchod musí být v majetku Správy železniční dopravní cesty. Betonová zeď je na posledních metrech takto vysoká na pohled zbytečně. Navrhuji přebytečné části zdí odstranit, aby se rozhledové poměry zlepšily.

  Please sign in to vote.
 • Stojany, zastávka Svítkov

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Na zastávce nejsou žádné stojany na kola. Navrhuji zřídit kvalitní zastřešené stojany u příchodu na nástupiště, kde lze zamknout kolo o rám. Lidé dostanou možnost se dostat na vlak z větší vzdálenosti a rychleji. Zastávku spravuje SŽDC.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu od Svítkova

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Na začátku lidmi používané zkratky ze Svítkova podél trati do Milheimovy je značka Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Navrhuji vyměnit značku zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

  Please sign in to vote.
 • Chodník u Parama

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Projet se tudy dá. Je tu chodník z hrbolatých dlaždic. Asfaltová a širší stezka by nabídla větší komfort.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd po silnici podél Jinočanské spojky

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Zachování možnosti průjezdu na kole po obslužné silnici, ze silnice K Třebonicům k sídlišti Stodůlky. Obslužná silnice byla používána pro vozidla stavby. Nevím, jak to s touto bývalou doporučenou trasou dopadlo, jestli tudy lze projet. Pravděpodobně po ní legální pohyb na kole možný není.

  Please sign in to vote.
 • Přerušení stezky zastávkou a křižovatkou

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Při výstavbě Jinočanské spojky byla přes dostatek prostoru stezka přerušena na desítky metrů. Legálně je tak nutné kolo vést.
  Navrhuji:
  - u autobusové zastávky odstranit značky konec a začátek cyklostezky do doby, než tady začnou zastavovat autobusy.
  - Až začnou na zastávce zastavovat autobusy, dostavět objezd zastávky za budoucím přístřeškem.
  - při realizaci světelné signalizace u zastávky rozšířit přechod tak, aby se vedle něj vešel i přejezd

  Please sign in to vote.
 • Využití staré silnice (kratší část)

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Stará silnice byla přetnutá novou. Navrhuji několika metry čtverečními asfaltu napojit na stezku ve směru od Třebonic slepý úsek silnice K Třebonicům. Značením zde legalizovat pohyb cyklistů. Poskytne zkratku a prodlouží úsek oddělený od aut z Řeporyjí do Třebonic.

  Please sign in to vote.
 • Odstranění bloků a panelů, A2 Rohanské nábřeží

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Stezku kříží obslužná cesta, kterou doplňují potenciálně nebezpečné betonové bloky bránící vjezdu aut na stezku. V prosinci 2012 byly doplněny reflexními prvky. Betonový panel je vystouplý přes 5 cm.
  Stávající stav snižují bezpečnost a komplikuje projetí s dětským vozíkem.

  Please sign in to vote.
 • Úprava retardéru Sokolovská

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Změnit stávající retardér, který v nyní nutí zpomalit na 5 km/h či ničí kolo.
  Přestavět na polštářovité či přerušované asfaltové hupy, umožňující komfortní průjezd cyklistů rychlostí 20 km/h.

  Navrženo odboru dopravy MČ P8 v září 2013. Navrhl Václav Kříž.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu - Klementova, metro Studůlky

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Na jihu od nového vestibulu stanice stodůlky vede téměř k němu boční
  ulice Klementova. Podle současného dopravního značení však není
  legální tudy jet na kole, pokud nejsem dopravní obsluha.

  Navrhuji úpravu dopravního značení. Stačí vyměnit značky zákaz vjezdu
  za zákazy vjezdu všech motorových vozidel. Na začátku této slepé ulice
  doplnit pod značku slepá ulice dodatkovou tabulku mimo cyklistů.

  Please sign in to vote.
 • Křižovatka Jelení x U Brusnice X Keplerova

  Created by Jirka // 1 thread

  Tato křižovatka je pro cyklisty (obzvláště při jízdě ve směru od centra) nesmírně nepříjemná. Při rekonstrukci SSZ byl řadící pruh rozšířen a pro jízdu rovně je nutné se po rekonstrukci SSZ přeřazovat do levé poloviny pruhu. To během dne za velmi husté dopravy. Za křižovatkou je navíc odbočení na cyklostezku řešeno skrze vyčkávací ostrůvek pro chodce a může tak docházet k nebezpečným situacím.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka ulice Bystrá + dálniční přejezd

  Created by Petr Křemen // 1 thread

  Je třeba zajistit bezpečný průjezd po této - ve špičce frekventované - komunikaci.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem možnost vytvoření zóny cyklo+peší po celé délce vč. dálničního přejezdu. Slíbil řešit v blízké době s PČR.

  Please sign in to vote.
 • Cyklistický podjezd pod dálnicí a propojení A257 s A44

  Created by Petr Křemen // 0 threads

  Plánovaná stavba podjezdu Robotnice, viz http://www.ko-ka.cz/cz/dopravni_podjezd_robotnice_d.asp.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem (MČ Praha 20) nutnost využití této stavby pro propojení A44 a A257. Možné problémy s pozemky CČM. Přislíbil zahrnout do projektu cyklostezku pod dálnicí. Je třeba koordinovat s MČ Praha 14 s ohledem na napojeni na A44.

  Please sign in to vote.
 • křižovatka Hartenberská před CČM

  Created by Petr Křemen // 1 thread

  Problém s bezpečným přejezdem.

  Diskutoval jsem s Ing.Šebestíkem z MÚ Praha 20. Slíbil řešit s PČR. Varianta - jeden chodník v podjezu pod dálnicí pro chodce, druhý pro cyklisty + semafory přes křižovatku.

  Na P14 je třeba rozmyslet napojení na cyklotrasy 0035 a A44.

  Please sign in to vote.
 • Hlubočepská, A12

  Created by Miroslav Skřípek // 2 threads

  Trasa A12 od Barrandovského mostu směrem do Hlubočep je využívána jak dopravními, tak rekreačními cyklisty včetně rodin s dětmi a slouží jako hlavní cyklistická tepna směrem do Prokopského údolí. Vyznačený úsek vede po ulici Hlubočepská, kde není příliš velký provoz, ale neobydlená oblast svádí k překračováni maximální povolené rychlosti v obci a cyklisté jsou tam velmi často ohrožováni rychle jedoucími automobily.
  Průjezd tímto úsekem považuji za nejnebezpečnější úsek pro cyklisty při průjezdu východ-západ skrz Prahu a rozhodně by si zasloužil nějakou úpravu.

  Ve směru od Hlubočep směrem k Barrandovskému mostu je silnice mírně z kopce, cyklisté jedou poměrně rychle, takže tam by stačilo doplnit cyklopiktokoridory. V opačném směru, tedy od Barrandovského mostu směrem nahoru do Hlubočep pak prověřit možnost zřízení cyklopruhu, kde to šířkové poměry dovolí, případně prověřit možnost vyznačení smíšené stezky po téměř nevyužívaném chodníku. V zastavěné části Hlubočep (za viaduktem) pak doplnit cyklopiktokoridory.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top