Přejezd Chorvatská-Perunova

5
Please sign in to vote.

Added by Vlastimil Zíma

Při cestě směrem na sever poměrně vytíženou Chorvatskou chybí přejezd do Perunovy, která je na svém jižním konci zaslepená. Na druhou stranu se dá dostat jedině po přechodu pro chodce.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top