Vyřešeno: Legalizace k Hostivařské přehradě

6
Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

Zákaz vjezdu všech vozidel (B1) vyměnit za Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (B11). Umožní legální vjezd na kole po značené trase.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top