Zvlněný povrch před Městskou plovárnou

Please sign in to vote.

Added by Pavel Cvrček (Plzeň na kole)

Ve vyznačeném úseku je velmi špatný povrch cesty. Asfalt je díky kořenovému systému stromů velmi zvlněn, takže je zde obtížná jízda na kole, na koloběžce prakticky nemožná. Zvlnění působí problémy i kočárkům.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top