Cyklotrasa A1 v okolí Anděla

Please sign in to vote.

Added by Tomáš

Páteřní cyklotrasa A1 v okolí Anděla není pro cyklisty přívětivá. Nachází se na ní velké množství rušivých elementů, které cestu znepříjemňují a dělají ji nebezpečnou. Trasa vede z části po tramvajové trati s vysokou hustotou provozu, zčásti po kočičích hlavách. Průjezd pěší zóny na Andělu je možný jen s vysokou opatrností, jinak hrozí střet s chodci. při průjezdu zastávkou je cyklista nezřídka blokován tramvajemi.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top