Legalizace průjezdu - lávka přes Botič

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Lávka přes Botič od ulice U Botiče do Tigridova, legalizace průjezdu na jižní straně. Chodí a jezdí se (masově, mnoho pěších) přes místo označené jako soukromý pozemek.
Vyjednat se subjekty? (Most není v KN, cesta vede přes 6 pozemků/vlastníků).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top