K Prádelně "neztratíš se"

3
Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V květnu 2015 na tomto místě označena jako slepá. Ulicí lze projet. Navrhuji doplnit dodatkovou tabulku "E13 mimo symbol kola". To by zvýšilo jistotu lidí, že ulicí má smysl jet, protože projet lze.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top