Jednosměrka v Krajinské

Please sign in to vote.

Added by Martin Peterka

V Krajinské ulici (jednosměrka) je sice vyhrazený pruh pro cyklisty, ale po ránu se jím nedá projet.
Vodorovné značky "cyklo" nejsou viditelné a zásobovací vozidla si pruh vysvětlují asi jako místo pro parkování.
Stačilo by, kdyby parkovali více ke kraji, k podloubí.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top