Přerušování stezky, Jungmannova a Bezručova

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

Opakované přerušování stezky. Lepší legislativa by les cedulí s opakovanou ztrátou přednosti řešila a pomohla by i snažícímu se městu Žďár nad Sázavou mít snáze použitelné, lépe vypadající i levnější stezky. Věřím, že ušetřené tyče a cedule budou jednou využity smysluplněji jinde.

V první polovině roku 2015 Parlament ČR projednává novelu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, včetně tzv. “cyklobalíčku”. Asociace cykloměst má ideální možnost něco změnit a potřebuje nápady a zkušenosti, kde prospějí změny legislativy.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top