Vyřešené: U Kněžské louky, legalizace

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V únoru 2015 byl na tomto místě zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Zvýší důvěru lidí na kole v dopravní značení. Zákaz vjezdu (i pro kola) vznikl zjevně z opomenutí.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top