Bezmotorová cesta Jižní Město - Petrovice

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Mezi Jižním Městem a Petrovicemi zcela chybí chodník, je zde pěšími i cyklisty hojně frekventovaná pěšina. Bylo by velmi vhodné upravit na smíšenou cyklostezku a doplnit křížení na ul. Exnárovu.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top