Vysoká obruba na vyústění stezky do Vojtíškovy ulice

Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Cyklostezka z podchodu Roztylské směrem ke škole Kampanus má špatné křížení s Vojtíškovou: V místě není žádný přejezd a na jihovýchodní straně je vysoká obruba.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top