Sokolovská mezi U Rustonky a Balabenkou: lepší povrch + piktokoridor

Please sign in to vote.

Added by vlákno

Sokolovská je přirozená a nejrychlejší spojnice mezi centrem, Libní a Vysočany, tento úsek je jednou z překážek, proč není více využívána cyklisty. Pomohlo by vyznačení piktokoridorů v obou směrech a rekonstrukce povrchů. Největší díry v asfaltu si beru za úkol zdokumentovat a odeslat na TSK k opravě. Další nepříjemností jsou tramvajové křižovatky, jsou tu celkem tři: na úrovni ulice Zenklova, U balabenky a křížení s Českomoravskou. Všechny tři by bylo v budoucnu vhodné rekonstruovat a vyměnit kočičí hlavy za asfalt. V nejhorším stavu se mi jeví křížení kolejí na úrovni Zenklovy, kde jsou koleje půdorysně i výškově zakřivené a vystupují nad kočičí hlavy, čímž jsou na městském kole těžko překonatelné. Bylo by dobré, aby zde DPP provedl dílčí rekonstrukci v dohledné době.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top