Legalizace, Nad Vavruškou - Nad Trojou

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

Na obou koncích byly v dubnu 2012 dle streetview značky Stezka pro chodce. Řešením může být doplnění dodatkové tabulky "cyklistům vjezd povolen"
příklady užití: http://www.cyklodoprava.cz/legislativa/tematicke-okruhy-zmen-predpisu#prostor-s-prevazujici-funkci
Zlegalizuje průjezd po doporučené trase a zlepší povědomí o tom, že cesta někam vede.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top