Stojan, ZŠ Umělecká

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

6-8 městských stojanů navrhuji umístit před vchodem na obě strany na místa, kde jsou dnes drátolamy neumožňující zamknutí kola o rám.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top