Legalizace průjezdu po Radotínské lávce

5
Please sign in to vote.

Added by David

Radotínská lávka, ležící na A11 u místa křížení s A1, je v současné době opatřena nejen příkazovými značkami nutícími cyklisty vést kolo, ale také napříč položenými rovnoběžnými betonovými dvojbloky na začátku a konci lávky. Dvojbloky jsou umístěny tak, že jimi skutečně cyklista neprojede. Neprojede jimi ale ani kočárek či invalidní vozík. Cyklisté zákaz stejně většinou nerespektují a ihned za bloky opět nasedají na kola, protože lávka je poměrně dlouhá a úzká (a jak známo, cyklista vedoucí kolo je širší než cyklista na kole jedoucí). Nebylo by vhodné a méně bezohledné (diskriminační) k rodinám a handicapovaným změnit příkaz na jízdu rychlostí chůze? V současnosti kvůli těm ošklivým a hrubým cyklistům, které je nutné umravňovat, nemohou na lávku některé skupiny obyvatel vůbec. A to široko daleko žádná jiná není...

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top