Vyřešené: Legalizace, Za Rokytkou

4
Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

V červenci 2014 směr sever zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že tudy lze jet k Hloubětínu. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v dopravní značení.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top