Na Lávce, zprůchodnit pro pěší, zprůjezdnit pro cyklisty

Please sign in to vote.

Added by Václav Kříž

Vyjednat s majitelem nových domů zprůjezdnění ulice pro cyklisty a zprůchodnění pro veřejnost. Vysvětlit obyvatelům význam pro bezmotorovou dopravu. Umožnilo by to zkomfortnit a zkrátit jízdu po páteřní trase A23 o desítky vteřin. Vyhnuli bychom se hrbolatému povrchu, chodcům, obrubníčku a dvěma zatáčkám.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top