Cykloobousměrka - ulice U Slovanky

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Cykloobousměrnění části ulice U Slovanky. Zjednosměrněna na podzim 2011, zároveň osazena značkami zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Opatření bylo zřejmě zamýšleno pro zamezení objíždění ulice Střelničné. Na cyklisty dopadlo zcela zbytečně. Ti totiž ulici Na Slovance také používali místo souběžné Střelničné, což jim ale snad nelze mít za zlé. Ulice U Slovanky je pro obousměrný provoz široká dostatečně a při rychlosti 30 km/h ani není nutné vodorovné značení. Stačí doplnit dodatkové tabulky. Odbor dopravy MČ P8 uvažuje buď o znovu zobousměrnění pro auta nebo o vypracování zadání projektu cykloobousměrky.
Navrhl Jakub Kara Odboru dopravy MČ P8 v březnu 2013.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top