Semafor zbytečně zastavuje cyklisty

Please sign in to vote.

Added by Martinson

Semafor zastavuje auta aby neblokovaly tramvaje ve Vyšehradském tunelu. Semafor zbytečně zastavuje cyklisty v cyklopruhu. Bylo by vhodné doplnit stále zelený cyklosemafor.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top