Přechodopřejezd přes Radlickou u lávky

Please sign in to vote.

Added by Petr Papírník

Cyklisté hojně využívají lávku přes Smíchovské nádraží a následně pokračují skrz Radlice a potřebují přejet Radlickou právě na tomto přechodu. Je to samozřejmě i přechod, který hojně využívají chodci, ale myslím, že by bylo možné udělat nějaká jednoduchá opatření, díky nimž by se mohla povolit cyklistům jízda přes tento přechod spolu s chodci, aniž by to snížilo bezpečnost chodců. Prakticky většina cyklistů na tomto přechodu stejně sedí na kolech.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top