Nelze opustit cyklostezku

Please sign in to vote.

Added by Jenda

Pokud byl cyklista nalákán na cyklostezku přes Nuselák a potřebuje dál pokračovat po magistrále, nemá se tam jak dostat. Stezka pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů končí jen tak a nelze nikam pokračovat -- následuje zábradlí, parkovací místo s výstupem pro invalidy, a řada parkujících aut (to všechno již podél chodníku, takže tam stejně nemůže).

Nejvhodnější by mi přišlo udělat otvor v zábradlí, v místě, kde je teď značka s koncem stezky.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top