Cykloobousměrka Hornokrčská

Please sign in to vote.

Added by MartinŠ

Navrhuji udělat cykloobousměrku z ulice Hornokrčská v celém jejím jednosměrném úseku. Ulice je pro cyklisty nejklidnější a nejrychlejší variantou na trase Budějovická – Krč. Nabízí se objížďka ulicemi Budějovická a následně Rodvinovská, ta je ale o 200 metrů delší. Druhou variantou je ul. Budějovická, která má velmi špatný povrch a silný autobusový a automobilový provoz.

Realizace by byla jednoduchá, je zde zavedena zóna 30, místa je dost, úsek je přehledný.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top