Semafor nebeského klidu nereaguje

Please sign in to vote.

Added by Jenda

Zpomalovací semafor má trvale červenou a nereaguje na cyklisty.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top