Legalizace průjezdu u autobusového terminálu Háje

Please sign in to vote.

Added by MartinS

V současnosti mají na autobusové nádraží Háje povolený vjezd pouze MHD a IZS. Bylo by dobré tuto cestu zlegalizovat pro cyklisty – provozu by to nevadilo a výrazně by to zkrátilo cestu z ul. Opatovská na ul. U Modré školy a dále na cyklostezku A22.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top