Legalizace-stezka podél Dobronické (Libuš-Kunratice)

Please sign in to vote.

Added by MartinŠ

Navrhuji legalizovat chodník podél Dobronické mezi Libuší a Kunraticemi a vytvoření kvalitní stezky dlouhé 580 metrů. Ulice je rozlehlá, místo zde je a zasloužilo by si revitalizaci. Stačilo by v podstatě stezku vyznačit, případně přidat nový asfalt. Dobré by bylo doplnit cyklopřechody na konec i začátek stezky. V rámci akce by mohlo vzniknout i nové stromořadí.

Ulicí je vedena cyklisticky frekventovaná cesta A21, cyklisté by stezku preferovali před rušným provozem na ulici.

Výsledek by vypadal takto: http://streetmix.net/-/774256

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top