Spojeni Běchovic a Dol. Počernic (A25+A240)

Please sign in to vote.

Added by MartinM

Alternativa k ul. Českobrodská (80km/h, řadící pruhy, nepřehledná zatáčka). Spojení východní periferie s centrem. Není moc alternativa. Lze objet po A259, ale je to zajížďka a přes kopec. Navíc ani tam není žádné cykloopatření v provozu. Naznačená cesta je na mapách. V praxi ale neprůjezdná. Pozemek v katastru vyznačen jako komunikace, majitel hl.m., správce MČ. Lze napojit na stávající cyklostezku a existující cestu kolem rybníka. Spojení klidní oblasti D. Počernic (park) s populárními cyklostezkami v Běchovicích a Újezdě.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top