Jankovská - nové zjednosměrnění

Please sign in to vote.

Added by prt

S realizací zón placených placeného stání došlo ke zjednosměrnění krátkého úseku Jankovské ulice (neprůjezdná od Pacovské k U Nových domů I). A to přestože úsek severněji má stejný profil a zůstal obousměrný - tedy má to být nejspíš ochrana před nežádoucím tranzitem (automobilů).
Přitom by pro zachování průjezdnosti pro cyklisty stačilo velmi málo (dodatkové tabulky) a atraktivní zklidněná spojnice po Pankrácké pláni by zůstala zachována...

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top