Cyklistický přejezd a přechod v Brně před Antroposem

5
Please sign in to vote.

Added by Eva K

V Brně autobusová / trolejbusová zastávka Antropos ve směru k Mendlovu náměstí je umístěna příliš blízko sdruženému přechodu /cyklistickému přejezdu se světelnou signalizací. Dlouhé kloubové trolejbusy, kterých zde jezdí většina (alespoň v ranní špičce) při zastavení v uvedené zastávce zadní částí vozu blokují nejméně polovinu šířky cyklopřejezdu – tedy vlastně na něm stojí a tím porušují dopravní předpisy – každodenně a opakovaně. A pokud v takové situaci mají chodci / cyklisté zelenou, musejí cyklisté vjíždět na „zebru“ – a tím i oni nechtěně porušují dopravní předpisy. A navíc spěchající chodci ("honem, dokud je zelená")vybíhají zpoza stojícího trolejbusu přímo pod kola cyklistům – opakovaně jsem byla svědkyní takových kolizí. A ještě navíc: někdy se stane, že za stojící trolejbus dojede další vozidlo, vjede na přechod a tam zastaví, místo aby počkalo před přechodem, než první vozidlo odjede. Pak mezi oběma vozidly zůstane na přechodu jen úzká škvíra, kterou se oběma směry prodírají chodci a cyklisté jsou zcela bez šance.
Zastávka Antropos by se měla posunout o pár metrů dál směrem k Mendlovu náměstí, třeba na místo bývalého přechodu před Antroposem. Technicky by to bylo jednoduché, jen postavit sloupek a přešroubovat cedule se značkou a jízdními řády, žádné jiné technické zařízení na té zastávce není. Vyřešilo by se tím dost problémů.
Už vloni jsem psala do DPMB stížnost i s tímto návrhem, ale na návrh vůbec nereagovali.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top