Úprava komunikace Zelená v Říčanech

Please sign in to vote.

Added by Dominik Landkammer

Komunikace Zelená v Říčanech je v některých úsecích asfaltová komunikace, částečně jako zpevněná cesta štěrkodrtí, v několika úsecích se však jedná o úzkou pěšinu skrz neudržované křoví, která je zejm. při deštích rozbahněná. Pro městskou cyklistiku se jedná o vítanou alternativu k jízdě po Černokostelecké ulici. Mimoto je cesta hojně užívána v odpoledních hodinách a víkendech k projížďkám s malými dětmi na kolech a odrážedlech.
Cílem podnětu je úprava těchto blátivých úseků - drobné terénní úpravy a vytvoření cca 1-1,5m široké cesty s povrchem z uválcované štěrkodrti/mlatu tak, aby mohla sloužit jako vhodná trasa pro běžná městská kola.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top