Nedostatečná úprava stezky pro cyklisty (chodník po východní straně vozovky v ulici Jiráskova) - chybějící vodorovné značení, způsobující protizákonné užívání chodníku pro chodce (situovaného po západní straně vozovky ul

0
Please sign in to vote.

Added by Vladan Hanulík

Díky nejasnému značení, kdy jsou použité pro vyznačení stezky pro cyklisty v ulici Jiráskova ve směru od Krajského úřadu po křižovatku u budovy T.J. Sokol Pardubice pouze svislé značky, cyklisté neoprávněně užívají pro dopravu chodník pro chodce, který je na opačné straně vozovky. Díky tomu jsou permanentně pokutování městskou policií, bezprostředně však také ohrožují obyvatele domů v dané ulici, neboť východy z budov jsou zapuštěné v hmotě stavby a osoby vycházející na chodník tedy cyklisté nemohou spatřit z dostatečné vzdálenosti, což vede ke kolizním situacím.

Pro začátek by jistě stačilo umístění vodorovného dopravního značení, jež by v daném úseku napomohlo snazší orientaci cyklistů.

Daný podnět již byl vznášen na odpovědné pracovníky Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí.
Za něj odpověděla paní Pechmanová následující: "níže uvedenou věc jsem prověřila a konzultovala s dopravním odborníkem a pokud se týká provozu cyklistů na chodníku, tak jiné řešení než kontroly městskou policií bohužel nemáme", ke zřízení vodorovného dopravního značení se v dopise z 15.9.2016 vyjádřila následovně: "Stezka pro cyklisty je zřízena na protějším chodníku, ale není zcela dobře označena a její povrch není pro cyklisty zcela vyhovující. Pokusím se zajistit nové označení, ale oprava povrchu není v nejbližší době určena k rekonstrukci."

Bohužel dosud nebyly podniknuty jakékoli kroky k nápravě situace a na další dotazy reaguje paní Pechmanová pouze odkazem na zvýšení postihu cyklistů ze strany městské policie.

Deadline

November 9th, 2016

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top