KES

3
Please sign in to vote.

Added by Václav Římal

Chystaný projekt Komunikace Evropská – Svatovítská (KES) je přes své automobilové zaměření příležitostí, jak zlepšit i podmínky pro cyklisty v této oblasti. Je třeba, aby všechna napojení KES na ostatní komunikace umožňovala bezpečný pohyb cyklistů, aby byly zachovány příčné vazby a aby i sama KES byla pro cyklisty použitelná.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top