Chráněné cyklopruhy v úzké části Křižíkovy

3
Please sign in to vote.

Added by djasa

Křižíkova je nejlogičtější spojnice Králova Pole (Žabin, Komína, Bystrce) na jedné straně a Lesné, Černých Polí a dalších částí na straně druhé. Provoz na ní je však poměrně silný a rychlý i po plném otevření VMO, proto by zasloužila změnu tak, aby mohli cyklisté jezdit mimo hlavní dopravní prostor. Optimálně na jízdních pruzích v úrovni chodníku. Místo na to v ulici je, ale vyžaduje posun vozovky (chodník na jižní straně má okolo 3 m, pokud se vozovka posadí doprostřed a její pruhy se zúží na minimum nutné pro bezkolizní průjezd kamionů a autobusů, zbyde dost místa na cyklopruh i chodník na každé straně).

Spolu s napojením:
* na lávku přes Sportovní
* na Lesnou
* případně přes most směrem k VUT FIT
se tu dají dnešní počty cyklistů zněkolikanásobit.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top