Soběšice Lesná - chybí jakékoli cykloopatření

4
Please sign in to vote.

Added by Petr0x

V Rekreační oblasti Soběšice - Lesná chybí jakákoli ochrana cyklistů. Cyklisté jsou nuceni jet po úzké silnici i mimo obec, kde je teoreticky možné potkávat se s auty jedoucí až 90km/h a/nebo po lesní cestě, která je neupravená, s kořeny a po deštích rozblácená. Dále v oblasti Lesné je opět velice úzká silnice. Na ul. Seifertova, kde jsou 2 pruhy pro každý směr, je již situace výrazně lepší, ovšem i tak je zde nebezpečný prostor především při odbočování na ul. Soběšickou.

Doporučuji upravit povrch lesní cesty mezi Lesnou a zastávkou U Vodárny (Panská Lícha), v prostoru dále do Soběšic rozšírit asfaltový povrch o min. 2 metry šířky a vybudovat cyklopruh v směru sever-jih. Ve směru jih-sever opravit povrch a vybudovat zpěvněnou cestu podél ul. Seifertova na východní straně - stezka X150 až na konec obce Lesná, kde se napojí na lesní cestu.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top