Zpevnění napojení na cyklostezku u závodu Bosch II - Na Dolech

2
Please sign in to vote.

Added by Slávek

Mezi silnicí od závodu Bosch II a cyklostezkou podél řeky Jihlavy chybí zpevněné napojení. Realizace by nebyla nákladná, jde jen o pár metrů...

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top