Zpevnění cesty u závodu Bosch II - Na Dolech

2
Please sign in to vote.

Added by Slávek

V deštivém počasí je cesta spojující cyklostezku po pravém břehu řeky Jihlavy s parkovištěm závodu Bosch II obtížně sjízdná. Pomohlo by její zpevnění - např. zhutněný štěrk, odkrytí a sespádování panelů pod částí stávající cesty...

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top