Cyklopiktokoridor Cejl

5
Please sign in to vote.

Added by tomkan

Ulice Cejl je hlavní spojnicí ze středu města na východ s napojením na páteřní cyklotrasu kolem Svitavy.
V pracovních dnech odpoledne bývá Cejl zcela zablokován souvislou řadou aut čekajících na semafory u bývalého Intersparu (Albert).
Bylo by nanejvýš vhodné ve směru z města namalovat alespoň cyklopiktokoridor, případně doplnit nějakou značkou pro umožnění průjezdu cyklistů kolem kolony čekajících aut - šíře ulice to umožňuje.

Náklady minimální.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top