Částečně vyřešené: Cykloopatření - rekonstrukce Zenklovy ulice

Please sign in to vote.

Added by Marek Beneš

Dobrý den, bude se rekonstruovat Zenklova ulice v úseku od Elsnicova nám. k ulici Na Sypkém. Jedná se o akci Zenklova HLUK č.a. 999954. Info od TSK: "Stavba zahrnuje rekonstrukci úseku mezi ul. Voctářova po křižovatku s ul. Na Sypkém. Jedná se u výměnu dlažby ve vozovce za nový živičný kryt z důvodu snížení hlukové zátěže, dále s tím spojenou úpravu odvodnění. V rámci stavby budou i rekonstruovány chodníky s novým povrchem z kamenné dlažby (pražská mozaika). V rámci rekonstrukce je počítáno samozřejmě i s bezbariérovými úpravami. Stavba je koordinována s rekonstrukcí tramvajové trati. Rekonstrukce zastávkových ostrůvků náleží do kompetencí jejího investora ,Dopravního podniku hl. m. Prahy. Dále koordinujeme přípravu s PVS, PPD a dalšími významnými městskými investory." Psal jsem si s IPR a ti mi sdělili, že by rádi do projektu udělali úpravy vedoucí k zlidštění současného stavu. Chtěli by změnit uliční profil. Kontaktoval jsem i zástupce samosprávy na Praze 8, ti jsou bohužel zatím spíše pasivní, ale nevzdávám to. Bylo by skvělé, kdyby se do toho vložil někdo z místních expertů na cyklodopravu. Bylo by škoda, kdyby se při rekonstrukci na cyklisty zapomělo.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top