Propojení Na Větrníku - Talichova

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Vybudování plnohodnotné cyklostezky v tomto krátkém úseku okolo Ústřední vojenské nemocnice by umožnilo využívat skvělou jinak skvělou zklidněnou trasu A150. Také by se tím znásobil efekt procyklistických úprav podél ulice Na Větrníku.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top