Chybějící proznačení tras A214 a A215 v sídlišti Kamýk

3
Please sign in to vote.

Added by Marek Bělor

Na křižovatce ul Lhotecká a U Kamýku dnes od severu náhle končí A214. Pro napojení sídliště Kamýk na celoměstskou cíť cyklotras, bezpečnou jízdu na kole v tomto sídlišti a propojení již realizovaných úseků celoměstského systému je potřeba legalizovat pusté a široké chodníky v ulicích U Kamýku a Durychova a realizovat několik přejezdů pro cyklisty, ať už samostatné, či v rámci úprav SSZ. Za naprosto minimálních nákladů se tak dá docílit velkého zlepšení podmínek pro cyklisty v lokalitě díky vzniku úseků tras A214 a A215.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top