Cyklopruhy na Československé armády

Please sign in to vote.

Added by Petr Dlouhý

Ulice Československé armády tvoří ideální spojnici Vítězného náměstí a Letenské pláně. Vzhledem k dlažbě a jednosměrnosti okolních ulic není pro cyklisty tato ulice příliš dobře nahraditelná. Navíc jde o ulici, která je paralelní s tunelovým komplexem Blanka a tudíž se nabízí její zklidnění.

Auto*mat na tuto ulici navrhnul cyklopruhy, viz přiložený obrázek. Podobné řešení by bylo ideální pro plnou integraci cyklistů na tomto místě.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top