Zličín

This group doesn't have any public threads

 • Stezka pro pěší a cyklisty Nedašovická - Sazovická

  Created by David // 1 thread

  Při výjezdu z ul. Nedašovické do ulice Na Radosti a pokračováni směrem Rudná u Prahy je potřeba:
  1) překonat rozbitý, kamenitý a úzký profil ulice U Zličínského hřiště
  2) najet na frekventovanou ulici Na Radosti
  3) projet v hustém provozu světelnou křižovatku ulic Na Radosti a Řevnická

  Vzhledem k stavebním pracem (pravděpodobně pokládka kabelů) které uzavřely v minulém týdnu ulici U Zličínského hřiště, a vzhledem ke kolotočům opodál jsem minulý týden ve stopách "místního cyklisty" absolvoval v mapě vyznačenou zkratku. Byť vedeno účelovou komunikací u místního hřiště a dále vegetací, jedná se o širokou a místními lidmi luxusně vyšlapanou stezku, která by si zasloužila úpravu chodníku či ještě lépe podobu stezky pro chodce a cyklisty. Jako cyklistu mě příjemně (sice nižší rychlostí, ale zase bez zdržení na rozbitém povrchu, při najíždění na frekventovanou silnici a bez čekání na světlech - a navíc bezpečně a bez dopravního stresu) dovedla až do ulice Míšovická, kde jsem se napojil na původní trasu.

  Ještě elegantnější by z pohledu cyklisty (a pravděpodobně i chodce) bylo přímé propojení ulic Vřesovická a Míšovická. Bylo by mnohem kratší (tedy i levnější na výstavbu) a dle leteckých snímků zde existuje obdobně mohutná vyšlapaná "cestička". Je tedy nezanedbatelný předpoklad, že by ji uvítali i místní chodci. Letecké snímky obecně prozrazují veřejné tajemství, jak nedostatečná je v této oblasti síť chodníků.

  A poslední možností jak zlepšit bezpečnost cyklistů bez nutnosti stavebních úprav je povolit vjezd kol na chodník, vedoucí podél ulice Na Radosti od křižovatky U Zličínského hřiště až po křižovatku s Míšovickou. Chodník je relativně vzdálený od zdejší obytné zástavby a proto je využíván méně, než výše uvedená hustá síť vyšlapaných "cestiček". Opět by to cyklistům umožnilo legálně se vyhnout frekventovaným místům, ale nepřineslo by to žádné zlepšení pro chodce a ostatní "bezmotorové necyklisty".

  Please sign in to vote.
 • Úprava retardérů - Hrozenkovská x Nedašovská

  Created by David // 1 thread

  V odbočení z ulice Hrozenkovská do ulice Nedašovská (na cyklotrase A34) je umístěna série klasických zpomalovacích prahů, vybíhající do křižovatky jako trojúhelník sledující krajnici ulice Hrozenkovská. Jistě chválihodným záměrem jejich umístění je zpomalit auta odbočující do Nedašovské, která je do kopce a jednalo se o účinnou snahu ji zklidnit, vzhledem k již téměř sídlištnímu charakteru této ulice. Zpomalovací prahy bohužel začínají těsně u chodníku a tak se nedají bezpečně objet na kole. Nutí proto zpomalit i kola a navíc je ženou do zúženého profilu ostré (záměrně a uměle vytvořené) zatáčky, kde soupeří o místo s odbočujícími auty. Situace může být v případě že se potká kolo s autem celkem nebezpečná, navíc cyklista ztrácí cennou rychlost před následujícím prudkým kopcem.

  Celou situaci lze řešit odstraněním jednoho dílu zpomalovacích pruhů u chodníku a případně namalováním poktokoridoru cyklistů. Zpomalovací prahy jsou delší než je rozvor auta, takže auta tudy ani po jejich odstranění jezdit nebudou - maximálně někteří motorkáři. Cyklistům se výrazně zvýší bezpečí i pohodlí.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Mistřínská, "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Odsud lze podél rybníka a Lačnovskou projet do Strojírenské. U rybníka jsou patníky, vedle kterých se dá projet při šikovnosti i s vozíkem. Pokud někdo jede od Sobína na Řepy, vyhne se touto alternativní cestou většímu provozu v Hrozenkovské a Strojírenské. Například s malými dětmi je každý kus vyhnutí se provozu dobrý. V srpnu 2014 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola", aby lidé o možnosti věděli.

  Please sign in to vote.
 • Nesjízdná část A34

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Část praktické trasy, která by byla výborná na příjezd až k metru, bez kličkování mezi chodci jak se jezdí teď (foto: http://bit.ly/1n4vzG5). Zvýšila by se praktičnost, bezpečnost a průjezd by byl legální (narozdíl od průjezdu mezi zastávkami autobusového nádraží). Nepoužívá se z důvodu, že z cyklostezky na A34 není snížený chodník a musí se zastavit protože obrubník je vysoký. A když se jede dál tak je cesta 2x zablokována betonovými panely, což lze sice objet, ale pak cesta vede přes trávu, kde je plno odpadků a nakonec ústí na ulici Ringhofferova, kde se musí opět překonat vysoký obrubník.
  Shrnutí požadavků:
  Snížení chodníku při sjezdu z cyklostezky na ulici Do zahrádek II (foto: http://bit.ly/1gUtHYi),
  posunutí panelů, aby byl mezi nimi průjezd cca 2.5m (kvůli cyklostezce; foto: http://bit.ly/QknOh8),
  Prodloužení zpevněné cesty po směru A34 která by se napojila i na existující dlážděnou cestu k metru B (foto: http://bit.ly/1kUZY5t),
  Snížení obrubníku u výjezdu na Ringhofferova (foto: http://bit.ly/OYOJOJ),
  Pokud by proběhly všechny úpravy, tak i označení jako cyklostezka a napalování pruhů.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd sídlištěm k metru

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Tato část ulice je hodně využívána cyklisty (vidět cyklistu na paralelní A34 je spíše výjimka), pro cestu k metru nebo od metra, hlavně kvůli semaforu, díky kterému se frekventovaná ulice Na Radosti přejede rychle a bezpečně. Kvůli místním úpravám parkovacích míst, ale byla ulice Tasovská zjednosměrněna, takže tudy cyklisté projíždí nelegálně. Dále by bylo dobré snížit nájezd na chodník a zlegalizovat průjezd pro cyklisty po chodníku, místa na rozšíření je případně dost a dále vedle přechodu udělat přejezd pro cyklisty, který by se napojil na cyklostezku vedle ulice K Metru. Mimochodem tato cesta je zakreslená v Cyklistické mapě Prahy od TSK jako "Doporučená a prověřovaná cyklotrasa".
  Shrnutí požadavků:
  Zobousměrnění ulice Tasovská pro cyklisty,
  Snížení nájezdu na chodník (foto: http://bit.ly/1n4F9Zm),
  zlegalizování průjezdu po chodníku (foto: http://bit.ly/1jCtMEA a http://bit.ly/1lZZAXn),
  nakreslení přejezdu pro cyklisty na křížení s ulicí Na Radosti (http://bit.ly/1kMAknJ).

  Please sign in to vote.
Spinner Please wait…
Back to top